Resultater for Trekant's skydning 2015


Så fik vi afsluttet årets trekants/tørring skydning.

og igen i år var det tæt løb, både mellem hold og individuelle skytter.


Top 3 Hold.


1: Thyregod-Vester 1: 247/284

2: Ringive 1              : 244/272

3: Blåhøj 1               : 240/284


Top 3 individuel.

1: 
Kenneth Nielsen     : 84/89

2: Tommy Mortensen : 84/93

3: Rasmus Poulsen    : 84/94

alle skydninger samt resultater kan ses længere nede på siden.


Hold
:


Ringive 1             Skydning 
Tørring
Resultat Skydning
Brande
Resultat Skydning 
Blåhøj

Samlet
Resultat

Erik B. 21/27*    19/26    37/44*  
Thure. 21/27          
Torkild. 24/25*        40/42*  
Arne J. 22/25*    21/24*    36/41*  
Ejvin.
Kristian.
     21/24*
 22/25*
   33/42  
     67/77 +  64/73 =  131/150 +  113/122 =  244/272



Thyregod-Vester 1 Skydning 
Tørring
Resultat Skydning 
Brande
Resultat Skydning 
Blåhøj
Samlet
Resultat
Anders S. 21/27    17/28    37/44*  
Rasmus P. 22/27*    23/24*    39/43*  
Leif J. 21/26*    21/27*    36/46  
Tommy M. 24/25*    22/26*    38/42*  
             
    67/78 +  66/77 =  133/155 +  114/129 =  247/284



Blåhøj 1                Skydning
Tørring
Resultat Skydning
Brande
Resultat Skydning
Blåhøj
Samlet 
Resultat
Allan. 24/25*    22/26*      
Henrik. 22/25*    19/27      
Bo. 19/28*    21/28*    38/41*  
Jesper      23/25*    36/44*  
Martin      22/29 R    35/42*  
     65/78 +  66/79 =  131/157 +  109/127 =  240/284


Filskov 1               Skydning
Tørring
Resultat Skydning
Brande
Resultat Skydning
Blåhøj
Samlet 
Rasultat
Sebastian. 21/28*    17/29*    35/43*  
Kristen. 19/28    22/24*      
Palle. 20/25*          
Kenneth 23/25*    24/24*    37/40*  
Carsten (R) 17/29        25/48*  
    64/78 +  63/77 =  127/155 +  97/131 =  224/286



Tørring 1               Skydning
Tørring
Resultat Skydning 
Brande
Resultat Skydning
Blåhøj
Samlet
Resultat
Jim A. 21/25*    UDEBLEV!      
Karsten A. 14/30    UDEBLEV!    28/44*  
Thorkild H. 22/24*    UDEBLEV!      
Jens A. 20/25*    UDEBLEV!    33/47*  
Kurt V. (R) 21/29    UDEBLEV!    34/43*  
    63/74    0  95/134  158/208



Thyregod-Vester 2 Skydning
Tørring
Resultat Skydning
Brande
Resultat Skydning
Blåhøj
Samlet
Resultat
Henrik S. 18/29*    21/27*    31/44*  
Niels Kristian          32/40*  
Erling 21/28*    19/25*      
Hans Åge 19/27*        27/48  
Thorkild B. (R) 19/25    18/26*    33/48*  
    58/83 +  58/78 =  116/161 +  96/132 =  212/293



Brande 1              Skydning
Tørring
Resultat Skydning
Brande
Resultat Skydning
Blåhøj
Samlet
Resultat
Jens. 15/29*    21/25*    32/44*  
Michael. 16/27*    16/32*    31/47*  
Hans. 19/31*    21/26*    34/45*  
             
             
    50/87+  58/83 =  108/170 +  97/136 =  205/306


Individuelt:

Navn Skydning
Tørring
Skydning
Brande
Skydning
Blåhøj
Samlet
Resultat
1)Kenneth Nielsen 23/25 24/24 37/40 84/89
2)Tommy Mortensen 24/25 22/26 38/42 84/93
3)Rasmus Poulsen 22/27 23/24 39/43 84/94
4)Arne A. Jacobsen 22/25 21/24 36/41 79/90
5)Bo M. 19/28 21/28 38/41 78/97
6)Leif Jensen 21/26 21/27 36/46 78/99
7)Erik B. 21/27 19/26 37/44 77/97
8)Anders Skjærlund. 21/27 17/28 37/44 75/99
9)Hans 19/31 21/26 34/45 74/102
10)Sebastian R. 21/28 17/29 35/43 73/100
11)Thorkild Bach. 19/25 18/26 33/48 70/99
12)Henrik Skjærlund. 18/29 21/27 31/44 70/100
13)Jens. 15/29 21/25 32/44 68/98
14)Thorkild. 24/25 0 40/42 64/67
15)Michael. 16/27 16/32 31/47 63/106
16)Jesper H. 0 23/25 36/44 59/69
17)Martin 0 22/29 35/42 57/71
18)Kurt V. 21/29 0 34/43 55/72
19)Jens A. 20/25 0 33/47 53/72
20)Allan. 24/25 22/26 0 46/51
21)Hans Åge. 19/27 0 27/48 46/75
22)Karsten A. 14/30 0 28/44 42/74
23)Carsten R. 17/29 0 25//48 42/77
24)Henrik. 22/25 19/27 0 41/52
25)Kristen. 19/28 22/24 0 41/53
26)Erling. 21/28 19/25 0 40/53
27)Niels Kristian. 0 0 32/40 32/40
28)Thorkild H. 22/24 0 0 22/24
29)Kristian Jacobsen. 0 22/25 0 22/25
30)Jim A. 21/25 0 0 21/25
31)Thure K. 21/27 0 0 21/27
32)Palle 20/25 0 0 20/25
33)Ckristoffer S. 17/27 0 0 17/27
         

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/