Historie

Flugtskydningen ved Arvadgaard udviklede sig i 1970-erne med god tilslutning.
Som klubhus blev her i 1975 opstillet en træ pavillon. Denne havde indtil 1968 været anvendt til undervisning ved Trællund Skole og derefter som spejderhytte. (Se Oves´ beretning herom senere).
Pavillonen er endnu i 2009, i stærkt renoveret udgave, fortsat jagtforeningens klubhus.
Jagtforeningen der gerne ville sikre flugtskydningsbanen for fremtiden, købte i 1989 hedearealet ved Arvadgaard på i alt 10,7 ha. af Svend Petersen for 150.000 kroner.
Jagtforeningen bekostede de efterfølgende 5 år 170.000 kroner til videreudvikling af anlægget.

Ove Gejl Christensen (formand i 16 år): ”Jeg vil gerne fortælle lidt om klubhuset!:

Jagtforeningen fik træ pavillonen af kommunen på betingelse af at vi skulle vedligeholde den. Det må så siges, at det også er sket!
Det var i 1975, det var sommer og hedebølge, så vi valgte en fredag aften til udflytningen til skydebanen. Da vi kom til jernbaneoverskæringen løb vi i problemer, huset var for bred til at kunne passere. Vi drøftede mulighederne lang tid, så købmandens østfra kommende  kunder måtte parkere på Filskovvej og gå over banen for at handle. Vanskelighederne  løstes ved at save rækværket på den ene side ned – sådan! Heldigvis var det sidste tog jo kørt fra Blåhøj Station, og vi hørte aldrig fra DSB i den anledning. Flytningen tog hele natten, men vi var jo unge og stærke, så det hele foregik med højt humør!”
Erling Hansen (formand i 9 år): ”Noget særligt var det selvfølgelig da foreningen i 1989 foretog sin hidtil største satsning med købet af de ca. 11 ha. hede med flugtskydningsbanen af nu afdøde Svend Petersen.
Efter købet fik skydebanen en ny miljøgodkendelse. Banen blev omlagt og moderniseret med automatiske kastemaskiner ved brug af frivillig arbejdskraft fra bestyrelse og skydeudvalg.
De mange timers indsats blev belønnet med stor søgning til banen

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/