Generalforsamling 2020
 
Tirsdag den 7. januar kl. 19.00
 
1. Vælg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning (Tommy Mortensen)
3. Fremlægning af revideret regnskab (Jesper Hartkorpf)
4. Fremlæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne foreslag
7. Vælg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er følgende. Tommy Mortensen (Stiller op igen) og Thure krarup (ønsker ikke genvalg). Der mangler 2 fra Filskov og 1 fra Blåhøj. Det vil være rigtig rart med flere i bestyrelsen til at løfte opgaverne.
8. Vælg af revisor og suppleanter
9. Eventuelt
 
Mvh
 
Bestyrelsen

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/