Generalforsamling d.24/1 2019

 

Generalforsamling på Blåhøj Skydebane torsdag d. 24/1 2019 kl.19.00.

Forslag sendes til Tommy Mortensen 28442159. 

 

Dagsorden:

1. Vælg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning (Tommy Mortensen)
3. Fremlægning af revideret regnskab (Jesper Hartkorpf)
4. Fremlæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne foreslag
7. Vælg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er følgende. Jesper Hartkorpf. Rasmus Poulsen og Palle Olesen
8. Vælg af revisor og suplanter
9. Eventuelt

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/